Begrijpelijke taal

Begrijpelijke taal

NST Science vat de strategische richting van een organisatie in begrijpelijke taal die bij de doelgroep past. Zij treden adviserend en doordacht op en weten de juiste verdiepingsvragen te stellen. Er vindt regelmatig afstemming plaats, waarbij je altijd stappen verder...