Privacybeleid

(Dit is een Nederlandstalige samenvatting van ons privacybeleid. Het volledige privacybeleid vindt u op de Engelstalige versie van deze pagina.)

NST Science respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website en zorgt ervoor dat alle persoonsgegevens die u aan NST Science via email en/ of het contactformulier verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving zal worden behandeld. Persoonsgegevens die aan NST Science wordt verschaft zal uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze werd verschaft en zal nooit worden doorgegeven aan derden (met uitzondering van freelancers die opdrachten voor ons uitvoeren) zonder uw uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming. U heeft recht op inzage van alle persoonsgegevens die we van u verzamelen en het recht om een verzoek in te dienen tot herziening of verwijdering van deze gegevens.’

Onze website bevat links naar andere websites. Let op: dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze website en is niet langer van toepassing als u onze site verlaat en een andere site bezoekt. U valt dan onder het privacybeleid van de nieuwe site die u bezoekt.