Redactie

We werken nauw met u samen om ervoor te zorgen dat uw idee en verhaal helder en nauwkeurig overgebracht worden. En dat allemaal binnen de beperkingen van ‘instructions for authors’, formulieren voor financieringsaanvragen, enzovoort.

Redactie is veel meer dan juiste spelling en grammatica. 
Wij fungeren als uw extra paar ogen. Blijft uw verhaal kristalhelder in uw hele wetenschappelijke artikel, financieringsaanvraag of presentatie?

Of verzandt u in details of verdwaalt u door de beperkingen die de vormvereisten u opleggen? Is uw taalgebruik zo eenvoudig en beknopt mogelijk, of bent u juist geneigd om breedsprakige academische taal te gebruiken met indrukwekkende woorden om uw bekwaamheid te onderstrepen?

‘Mijn naam is Consequent en ik ben familie van Succes. We zouden elkaar eens wat vaker moeten zien.’

Hoe consequent bent u in uw gebruik van terminologie en de presentatie van uw statistieken? Laat u informatie in tabellen en figuren voor zichzelf spreken of herhaalt u deze in detail in uw lopende tekst? En hoe staat het met de literatuurverwijzingen in uw wetenschappelijke artikel?

Hebt u gecontroleerd of deze voldoen aan de eisen van het tijdschrift waar u het indient, of vertrouwt u er blind op dat een programma als Endnote of Zotero dit voor u doet? En bent u er zeker van dat u in elke sectie niet meer dan het toegestane aantal woorden hebt gebruikt?

Onze redactie helpt u door het peer review proces heen.

Wij zorgen ervoor dat:

  • Uw artikel goed gestructureerd is;
  • Het doel en de toegevoegde waarde van uw onderzoek duidelijk zijn;
  • Uw artikel helder geschreven is in grammaticaal-correct Engels;
  • Uw artikel voldoet aan de ‘instructions for authors’ van het tijdschrift waar u het in wilt dienen.

 

We bieden redactie in het Engels aan voor documenten in de geesteswetenschappen, levenswetenschappen, geneeskunde, natuurwetenschappen en technische wetenschappen.

 

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op en ontdek hoe we u kunnen helpen. We zijn benieuwd naar uw verhaal.

 

Related: Vertaling
  • NST Science maakt onze Engelse subsidieaanvragen en wetenschappelijke publicaties op het gebied van veterinair en biomedisch onderzoek beter leesbaar en zorgt dat de kern van het onderzoek beter naar voren komt. Tevens heb ik geprofiteerd van de vakinhoudelijke kwaliteiten van het NST Science-team; ze zijn thuis in de wetenschappelijke en biomedische wereld. Subsidieaanvragen en publicaties worden significant beter.–Hendrik-Jan Roest, DVM, PhD, Wageningen Bioveterinary Research

  • Ik werk nu al jaren met NST Science samen en de vertalingen zijn altijd professioneel en grondig. De medewerkers zijn vriendelijk en zeer behulpzaam en ik werk met plezier als een partner met ze samen.–Joern Bengt Seeger, orthopaedic surgeon, University of Giessen, Germany

  • Met veel plezier (en succes!) heb ik de laatste jaren gebruik gemaakt van de diensten van NST Science; Dave Thomas en zijn team staan garant voor vakmanschap en leveren persoonlijke zorg en aandacht bij vertaling en tekstbewerkingen voor internationale medische tijdschriften. Mijn promovendi zijn erg tevreden over de snelheid van respons en de bereidheid om in te gaan op specifieke vragen.–dr. Wouter van der Heide, universitair hoofddocent afdeling Huisartsgeneeskunde UMC Groningen

  • De Universiteit Maastricht werkt nu enkele jaren met NST Science en heeft nog nooit tevergeefs een beroep gedaan op hun diensten. Onze persberichten worden steeds snel en zeer vakkundig vertaald en ook voor andere vertalingen en redigeerwerk kunnen we altijd terecht bij NST Science. Zij zijn gespecialiseerd in wetenschappelijke teksten en dat is te merken aan de kwaliteit van hun vertalingen. En het contact verloopt altijd heel prettig en efficiënt!–Caroline Roulaux, persvoorlichter Universiteit Maastricht

  • NST Science heeft veel teksten voor mij vertaald en geredigeerd. Ik vind het erg fijn dat NST Science dicht bij mijn oorspronkelijke tekst blijft in stijl en woordkeus. Ze vertalen mijn alliteraties en woordgrappen op een vrije manier. Een ander goed punt is dat ze lijsten bijhouden met jargon. Daardoor ontdekken ze bijvoorbeeld dat ik onbewust een andere term voor iets vergelijkbaars ben gaan gebruiken. Ze wijzen mij daarop en vragen dan of dat de bedoeling is. Kortom, NST Science denkt mee op een plezierige manier.–David Redeker, communicatieadviseur en wetenschapsjournalist
Deze pagina is ook beschikbaar in het: Engels